Rekrytointi yrityksille

Rekrytointivalmennus

Rekrytointivaihe tulee nähdä osana yrityksen perehdytystä. Osaamisemme yritysmyynnistä ei jää ainoastaan apuna etsiä potentiaalisia myyjäkandidaatteja, vaan olemme osana perehdytystä myös rekrytointipäätöksen jälkeen.

Olemme jo tutustuneet henkilöön rekrytoinnin aikana ja jatkamme töitä hänen kanssaan jatkotestausten ja valmennusten kautta osana yrityksen omaa perehdytysprosessia. Heti rekrytoinnin jälkeen toimimme luottotahona sekä myyjälle että esimiehelle ja autamme sisäänajovaiheessa. Tällä tavalla olemme onnistuneet monien yritysten kanssa löytämään heille oikeanlainen ihminen ja minimoineet myyjän rekrytoinnin riskit.

1. Rekry

  • Haettavan henkilön taustan ja tehtävän määrittely
  • Potentiaalisten henkilöiden haastattelut + soveltuvuustesti = analyysi 1 rekrytointipäätöksen tueksi
  • Päätös oikean henkilön rekrytoinnista

2. Testi 1

  • Myyntiosaamisen alkutestaus

3. Myyntivalmennus

  • Ratkaisumyynnin valmennus osana yrityksen omaa perehdytystä
  • Muokkautuu henkilön taustan ja ensimmäisen testin perusteella

4. Testi 2

  • Testataan kehittymistä valmennuksen jälkeen
  • Analyysi 2 myynnin esimiehelle henkilön vahvuuksista ja kehityskohteista

5. Lisävalmennus

  • Tehokkaan myyntitavan ylläpitäminen ja myyjien sparraus säännöllisesti ajan kuluessa
Heli Saario
045 8800 343

Soita Helille ja mietitään millä rekrytoinnin ja valmennuksen yhdistelmällä löydämme sinun yritykseesi oikeanlaisen myyjän