Myyntivalmennus

Myyntikoulutuksia parjataan siitä, että tulokset eivät muutu mihinkään tai koulutuksen jälkeinen tehopiikki laskee takaisin alkupisteeseen hyvin nopeasti. Me tähtäämme pysyvään muutokseen myyjien myyntitaidoissa, joka tarkoittaa yksilötasolle menevää valmennusta ja totuttujen tehottomien toimintamallien muuttamista. Samalla tavalla ei kannata jatkaa, jos se ei tähänkään asti ole tuonut riittävästi kauppoja.

Valmennus- ja koulutuskokonaisuus, joka kattaa myyntiprosessin perusvaiheet kohta kohdalta 

Valmennustapamme on hyvin käytännönläheinen ja suoraan toiminnan tasolla vaikuttava. Muokkaamme valmennuksen sisältöä sen mukaan kuuluuko valmennettavaan ryhmään esim.

  • pitkään asiantuntijamyyntiä tehneitä konkareita
  • myyntiin vasta siirtyviä henkilöitä
  • tai vaikkapa teknisiä asiantuntijoita, jotka työssään voivat tehdä lisämyyntiä olemassa oleville asiakkaille.  

Emme tee massakoulutuksia, joissa kerrotaan yleistä myyntitietoa kaikille (jota voi kirjoistakin ja muilta luennoilta hankkia), vaan pureudumme yhden henkilön tai pienen ryhmän konkreettiseen myynti- tai vuorovaikutustilanteeseen, johon haemme välittömästi toteuttamiskelpoisia toimintamalleja.

Asiakkaamme, jotka käyttävät meitä myynnin valmennuksiin tai koulutuksiin, ovat pk-yrityksiä, joissa on yksi tai muutama myyjä tai suurempia yrityksiä, joissa on useita myyntitiimejä. Lisäksi teemme yhteistyötä myös korkeakoulujen ja järjestöjen kanssa, joille annamme valmennusta heidän kohderyhmiensä kontaktointiin sekä vaikuttamiskeinoihin niin yksilö kuin ryhmätasolla.

Myyntitaidot ovat avainasemassa jokaisessa kunnianhimoisessa yrityksessä riippumatta siitä, miten kokeneita myyjiä talossa on. Lisäksi myyntitaitoja tulee pitää yllä ja päivittää säännöllisesti, sillä ne eivät valitettavasti ole kerran opittu, ikuinen onnen lähde.

Heli Saario
045 8800 343

Kerro Helille toiveistasi myyntikoulutuksen tai -valmennuksen sisällöstä

"Koulutusyhteistyö Get Up Consultingin kanssa on antanut myyntihenkilöillemme arvokasta oppia, joka on näkynyt parantuneina myyntituloksina ja asiakastyytyväisyyden kasvuna."

Jussi Selenius, liiketoimintapäällikkö, energiapalvelut, Imatran Seudun Sähkö Oy

Asiakkaamme kertoo

Erityisesti demot auttoivat myyjiä huomaamaan omat kehityskohteensa ja mukauttaamaan toimintaansa niin, että tulokset ovat parantuneet. Teoria tuki hyvin demoja ja opetti uusia taitoja erityisesti kartoitustapaamisiin. Kartoituksissa asiakkaat ovat avoimempia ja tehokkaampi kyselytekniikka antaa paremmat tulokset ratkaisun myyntiin.

Tärkein valmennuksesta saatu hyöty pitkällä aikavälillä tulee olemaan myyntiputken alkupään tehostunut toiminta. Kehittynyt kartoitustekniikka helpottaa keissien priorisoinnissa, jolloin ajankäytön voi jakaa tehokkaammin kuumien ja viileämpien asiakkuuksien välillä. Lisäksi esitystapa, jossa asiakas itse oivaltaa järjestelmän tuomat hyödyt, helpottaa myyntiä merkittävästi.

  • Get Upin käyttäminen valmennuksessa mahdollisti sopivan tiiviin aikataulun ja toi ulkopuolisen näkemyksen myyntiprosessimme kehittämiseen.
  • Ennakkoon ei ollut mitään tehtävissä paremman lopputuloksen saavuttamiseksi, eikä mikään jälkiviisaus paranna valmennuksen tuloksia tulevaisuudessa.
  • Kaikkiaan olemme olleet erittäin tyytyväisiä koulutuksen sisältöön, ajankäyttöön ja lopputulokseen.
  • En menisi muuttamaan valmennuksen sisältöä, sillä poistaminen jättäisi aukkoja ja lisääminen vaatisi lisää aikaa, mitä tässä tapauksessa ei ollut mahdollista.

Jukka Tavi, myyntijohtaja, ValueFrame Oy

"Heli piti meille mielenkiintoisen ja kattavan myyntivalmennuksen buukkauksesta sopimuksen klousaaminen. Helin tyyli valmentaa on mukaansatempaavaa ja hänellä on taito osallistaa kaikki tiimin jäsenet. Jopa kokeneet myyjät kertoivat oppineensa uutta ja hyödyllistä omaan myyntityöhönsä."

Sanna Tuomola, myyntipäällikkö ja myyntiryhmän vetäjä, House Optima Oy