Konsultointi

Sparraamme asiakkaidemme myyntiosaamista ja -johtamista kehittämällä heidän myyntiprosessejaan ja antamalla uusia ideoita päivittäisen myyntitoiminnan kehittämiseen.

Tässä esimerkki myyntistrategian ja -taktiikan konsultoinnista:

Vaihe 1 – suunnittelu

Nykytilanteen kartoitus

 • tuote ja kohderyhmät
 • nykyinen myyntiprosessi
 • nykyiset myyntitavat myyjäkohtaisesti
 • myyntihenkilöiden asenne ja motivaatio myyntityötä kohtaan
 • myynnin tämänhetkinen statistiikka
 • johdon asettamat myyntitavoitteet
 • myynnin työkalut
 • digitaalisen markkinoinnin ja myynnin yhteistyö

Haastatteluiden purku ja analyysi

 • myyntistrategian ja -taktiikan rakentaminen
 • myynnin suunnittelu ja prosessi
 • myynnin tavoitteiden luominen ja seurantatavat
 • myyntihenkilöstön motivointitavat

Myyntistrategian ja -taktiikan esittely ja muokkaus

 • Uuden myyntimalliehdotuksen läpikäynti yrityksen johdon ja myyntitiimin vetäjän kanssa
 • Lopullisen myyntimallin rakentaminen
 • Yhteinen päätös aloitettavan myyntistrategian ja -taktiikan käytäntöön viennistä

Vaihe 2 – käytännön toteutus

Myyntitiimin vetäjän sparraus

 • Uuden myyntistrategian ja -taktiikan toteutumisen valvominen
 • Tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamisen valvominen
 • Yleinen myynnin johtaminen henkilökohtaisella ja tiimitasolla
 • Myyjien motivoiminen faktoilla ja tunteella
 • Oman myynnin johtaminen
 • Palaute myyntipalavereiden vetämisestä

Myyjien koulutus

Myyjien koulutus ja valmennus liitetään edellä rakennettuun myyntistrategiaan.

Sisältää esim.

 • Myynnin toimintamallitestauksen
 • Asiakaskontaktointi puhelimitse
 • Asiakastapaamisen tai myyntikeskustelun runko
 • Kysymystekniikka ja tarvekartoitus
 • Vastaväitteiden käsittely ja kaupan päättäminen

Konsultoinnin tavoite

 • Tilanteen mukaan joko rakennamme myyntiorganisaation alusta tai muokkaamme olemassa olevan toimivammaksi.
 • Asetamme yhdessä realistiset myyntitavoitteet ja myyntiprosessin sekä määritämme mittarit.
 • Kehitämme myyntikulttuuria tuottavammaksi.
 • Varmistamme, että myynnin johto osaa käyttää heille koulutettuja myynnin seuranta- ja arviointivälineitä.
Sami Martikainen
0400 586 454

Kysy Samilta millaisia konsultoinnin projekteja olemme eri toimialoille toteuttaneet ja kerro ajatuksistasi.

"Get Up Consulting auttoi meitä myyntiprosessien luomisessa ja myyntitekniikoiden kirkastamisessa yhtiömme alkumetreillä. Iloisina voimme todeta, että näillä keinoilla olemme saaneet myynnin hyvään kasvuun."

Rikhard Matalalampi, vastaava tuottaja, Pinesker Oy